Homeopathie Rotterdam - Prinsenland

 

Duur van een behandeling

Het is een vaak gehoord misverstand dat een homeopathische behandeling altijd lang duurt.

  • Bij acute klachten en klachten in de laatste levensfase kan juist snel een verbetering of verlichting optreden. Vaak is dit binnen 1 tot 2 dagen, soms zelfs eerder.
  • Bij chronische klachten hangt de duur van de behandeling ondermeer af van de aard van de klacht, de duur van de klacht, de vitaliteit van de patient, de duidelijkheid van de symptomen en de af- of aanwezigheid van oorzakelijke factoren. Deze behandeling vraagt meer tijd en geduld. Tijdens de behandeling treedt er geleidelijk een verbetering op.