Homeopathie Rotterdam - Prinsenland

 

Klachten

Met klachten kunt u terecht bij de beroepsvereniging NVKH. De NVKH werkt hierin samen met Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn), met Stichting Zorggeschil en en met het TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg).

TCZ