Homeopathie Rotterdam - Prinsenland

 

Vervolgconsult

Het vervolgconsult is 4 - 8 weken na het vorige consult. Bij acute klachten is dat eerder.
In dit consult staat uw reactie op het middel centraal; wat is verbeterd, wat is verslechterd, welke nieuwe symptomen zijn naar voren gekomen, en hoe vindt u dat het met u gaat? Uw reactie vormt de basis voor het vervolg van de behandeling.