Homeopathie Rotterdam - Prinsenland

 

Kwaliteitswaarborg

De beroepsverenigingen van homeopaten, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en de Vereniging van Homeopathisch Artsen in Nederland (VHAN), stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de bij hen aangesloten leden onder andere ten aanzien van nascholing, intervisie en praktijkruimte.